Науково-практичний онлайн вебінар
(Научно-практический онлайн вебинар)

19 серпня 2021 року о 14:30
(19 августа 2021 года в 14:30)
Сучасні можливості в лікуванні мієломи
Современные возможности в лечении миеломы

Спікери
Спикеры
 • Клименко Сергій Вікторович
  Україна
  Клименко Сергей Викторович
  Украина

  д.м.н., професор, керівник Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку КЛ "Феофанія" ДУС, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
  (доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра гематологии, химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга КБ «Феофания» ГУД, профессор кафедры внутренней медицины №1 Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, Киев)
 • Артур Юрчишин
  Польща
  Артур Юрчишин
  Польша

  кандидат медичних наук; професор кафедри гематології Медичного коледжу Ягеллонського університету; голова Краківського відділення Польського товариства гематології та переливання крові; Президент Центру лікування мієломи, Краків
  (кандидат медицинских наук; профессор кафедры гематологии Медицинского колледжа Ягеллонского университета; председатель Краковского отделения Польского общества гематологии и переливания крови; Президент Центра лечения миеломы, Краков)
 • Пивоварова Ірина Олексіївна
  Республіка Казахстан
  Пивоварова Ирина Алексеевна
  Республика Казахстан

  голова РОО Казахстанське суспільство лікарів-гематологів, лікар вищої категорії
  (председатель РОО Казахстанское общество врачей-гематологов,
  врач высшей категории)

 • Кемайкин Вадим Матвійович
  Республіка Казахстан
  Кемайкин Вадим Матвеевич
  Республика Казахстан

  к.м.н. керівник центру онкогематології та трансплантації кісткового мозку ТОО "Національний науковий центр онкології", лікар вищої категорії
  (к.м.н. руководитель центра онкогематологии и трансплантации костного мозга ТОО Национальный научный центр онкологии, врач высшей категории)
 • Клодзінскій Антон Анатолійович
  Республіка Казахстан
  Клодзинский Антон Анатолиевич
  Республика Казахстан

  к.м.н. медичний директор ТОО «Центр гематології» лікар вищої категорії
  (к.м.н. медицинский директор ТОО «Центр Гематологии» врач высшей категории)
 • Цяпка Орест Миколайович
  Україна
  Цяпка Орест Николаевич
  Украина

  кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», лікар-гематолог вищої категорії, Львів
  (кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГУ«Институт патологии крови и трансфузионной медицины НАМН Украины», врач-гематолог высшей категории, Львов)
 • Лук'янець Олена Володимирівна
  Україна
  Лукьянец Елена Владимировна
  Украина

  завідуюча обласного лікувально-діагностичного гематологічного центру, Черкаси
  (заведующая областного лечебно-диагностического гематологического центра, Черкассы)
 • Мельник Уляна Ігорівна
  Україна
  Мельник Ульяна Игоревна
  Украина

  завідуюча гематологічним відділенням №1 КНП «КМКЛ №9», Київ
  (заведующая гематологическим отделением №1 КНП «КГКБ №9», Киев)
 • Кущевий Євген Вікторович
  Україна
  Кущевой Евгений Викторович
  Украина
  Національний інститут раку, Київ
  (Национальный институт рака, Киев)
 • Медведєв Богдан Костянтинович
  Україна
  Медведев Богдан Константинович
  Украина
  КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку», лікар-гематолог, Київ
  (КНП «Киевский центр трансплантации костного мозга», врач-гематолог, Киев)
Програма
Программа
14:30 – 14:35
Вступне слово
Вступительное слово
Клименко Сергій Вікторович, Україна
Клименко Сергей Викторович, Украина
14:35 – 15:00
Іміди – ЛЕНАЛІДОМІД та ПОМАЛІДОМІД сьогодні та завтра терапії множинної мієломи
Имиды - ЛЕНАЛИДОМИД и ПОМАЛИДОМИД сегодня и завтра терапии множественной миеломы
Артур Юрчишин, Польща
Артур Юрчишин, Польша
15:00 – 15:20
Про ситуацію з множинною мієломою в Республіці Казахстан
О ситуации с множественной миеломой в Республике Казахстан
Пивоварова Ірина Олексіївна, Республіка Казахстан
Пивоварова Ирина Алексеевна, Республика Казахстан
15:20 – 15:40
Результати трансплантації кісткового мозку при множинній мієломі в Казахстані
Результаты трансплантации костного мозга при множественной миеломе в Казахстане
Кемайкин Вадим Матвійович, Республіка Казахстан
Кемайкин Вадим Матвеевич, Республика Казахстан
15:40 – 16:00
Досвід лікування множинної мієломи в Казахстані на прикладі двох регіонів
Опыт лечения множественной миеломы в Казахстане на примере двух регионов
Клодзінскій Антон Анатолійович, Республіка Казахстан
Клодзинский Антон Анатолиевич, Республика Казахстан
16:00 – 16:15
Як ми лікуємо множинну мієлому після рецидиву? Використання помалідоміда
Как мы лечим множественную миелому после рецидива? Использование помалидомида
Клименко Сергій Вікторович
Клименко Сергей Викторович
Обговорення, дискусія обмін досвідом
Благодійний проект помалідомід
Обсуждение, дискуссия, обмен опытом
Благотворительный проект помалидомид

16:15 – 16:21
Досвід проведення трансплантації кісткового мозку в ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»
Опыт проведения трансплантации костного мозга в ГУ «Институт патологии крови и трансфузионной терапии НАМН Украины»
Цяпка Орест Миколайович, Україна
Цяпка Орест Николаевич, Украина
16:21 – 16:27
Лікування множинної мієломи в Черкаському обласному онкологічному диспансері
Лечение множественной миеломы в Черкасском областном онкологическом диспансере
Лук'янець Олена Володимирівна, Україна
Лукьянец Елена Владимировна, Украина
16:27 – 16:33
Використання помалідоміда в ГКБ№9 м. Києва
Использование помалидомида в ГКБ№9 г. Киева

Мельник Уляна Ігорівна, Україна
Мельник Ульяна Игоревна, Украина
16:33 – 16:39
Досвід трансплантації кісткового мозку в НІР
Опыт трансплантации костного мозга в НИРКущевий Євген Вікторович, Україна
Кущевой Евгений Викторович, Украина
16:39 – 16:45
Досвід трансплантації кісткового мозку в КЦТКМ
Опыт трансплантации костного мозга в КЦТКММедведєв Богдан Костянтинович, Україна
Медведев Богдан Константинович, Украина
16:45 – 17:00
Обговорення
Обсуждение
Партнери