17-18 грудня 2020 року

Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань

X науково-практична конференція з міжнародною участю
Шановні колеги!
Оргкомітет запрошує Вас прийняти участь
в X науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань»,
яка відбудеться 17-18 грудня 2020 року online.
Початок роботи конференції:
17 грудня об 11:00
18 грудня об 11:30

Робочі мови: українська, англійська

Online
Дводенна програма віртуальної конференції поєднає спікерів та учасників з усього світу.
Бажаємо всім учасникам протягом конференції успішно й плідно спілкуватися, продуктивно обмінюватися досвідом, знайомитися з новими науковими досягненнями, набувати яскраві ідеї, пропозиції та враження, які запам'ятовуються!


Наукові організатори
 • ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
 • Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини
 • Кафедра клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика
 • Кафедра внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • ГО «Національне медичне партнерство»
 • БО «Благодійний фонд допомоги хворим з порушеннями системи гемостазу та гематологічними захворюваннями»
Про конференцію
Швидкі темпи розвитку науки, поява нових, революційних технологій, необхідність опановувати сучасні методи діагностики хвороб крові, потребують від лікарів безперервної освіти. Тому так важлива зустріч спеціалістів для обміну прогресивним досвідом і думками, підвищення взаємного наукового інтересу в галузі гематології. У конференції візьмуть участь фахівці різних спеціальностей з усієї України та світові експерти з метою обговорення проблемних питань діагностики та сучасних методів лікування в гематології. Буде опрацьовано шляхи впровадження сучасних алгоритмів обстеження, протоколів лікування гематологічних хворих, що базуються на засадах доказової медицини, використанні високотехнологічного обладнання
Експертиза
Експерти світового рівня, практикуючі лікарі та спеціалісти початківці з різних регіонів обговорять сучасні тенденції ведення хворих і лабораторного супроводу в гематології
 • Україна
 • Німеччина
 • Італія
 • Іспанія
 • Австрія
 • Греція
 • Швейцарія
Спікери
Димитрій Базика
Dimitry Bazyka
д.м.н., професор, академік НАМН України Лауреат Державної премії України та Кабінету Міністрів України. Генеральний директор ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Сергій Клименко
Sergiy Klymenko
д.м.н., професор, завідувач відділу медичної генетики ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Ірина Дягіль
Iryna Dyagil
д.м.н., професор, завідувач відділення онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини НАМН України»
Василь Новак
Vasil Novak
д.м.н., професор, заслужений діяч науки та техніки України, академік АНВО, член Європейської та Американської асоціацій гематологів, співкоординатор Європейської школи трансфузійної медицини, член Координаційної ради СНД з трансфузійної медицини
Джузеппе Сагліо
Guseppe Saglio
професор гематології та внутрішніх хвороб Туринського університету, Італія. Керівник відділення гематології в лікарні Маурізіано в Турині та координатор докторської програми з медицини та експериментальної терапії Туринського університету
Рудігер Хельман
Rüdiger Hehlmann
професор, засновник та голова Німецької дослідницької групи ХМЛ 1982-2017 та European LeukemiaNet (ELN) з 2002 по теперішній час. Почесний член Польського та Німецького товариств гематології та онкології.
Томас Ернст
Thomas Ernst
Професор, доктор медицини, ІІ відділення внутрішньої медицини Єнської університетської лікарні, Німеччина. Prof. Dr. med., Klinik für Innere Medizin II. Universitätsklinikum Jena, Germany
Тіціано Барбуї
Tiziano Barbui
професор Тіціано Барбуї, професор гематології, засновник відділення гематології в лікарні Бергамо, науковий керівник Фонду клінічних досліджень (FROM) у лікарні імені Папи Джованні XXIII, Бергамо (Італія).
Iрина Дмитренко
Iryna Dmytrenko
д.б.н, с.н.с. лабораторії імуногенетики відділу гематології та трансплантології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України
Оксана Глухарева
Oksana Glukhareva
завідувач обласного центру дитячої онкології і гематології КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради»
Євгеній Авер'янов
Eugene Averyanov
к.м.н., с.н.с., завідувач відділенням хірургічної гематології ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
Бріджит Бренд-Штауфер
Brigitte Brand-Staufer
д.м.н., Глобальний Медичний Директор з питань Гемофілії, Novo Nordisk, Швейцарія
Михайло Адиров
Mykhailo Adirov
дитячий гематолог, завідувач відділенням онкогематології, обласна дитяча клінічна лікарня обласної ради, м. Миколаїв
Наталя Глушко
Natalia Glushko
к.м.н., доцент, завідувач відділення гематології КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
Ірина Ільєнко
Iryna Ilyenko
д.б.н., завідувач лабораторії імуноцитології відділу клінічної імунології, Інститут клінічної радіології, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», старший дослідник

Наталя Лопина
Natalia Lopina
к.м.н., директор ТОВ "МедикІнформГруп"
Ірина Крячок
Iryna Kryachok
д.м.н., професор, завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад'ювантних методів Національного інституту раку

Еліфтерія Хатціміхаель
Eleftheria Hatzimichael
доктор медицини, доцент кафедри гематології Медичного факультету Університету Яніни, Греція
Тетяна Перехрестенко
Tetyana Perekhrestenko
д.м.н., професор кафедри гематології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Ольга Міщенюк
Olga Mishcheniuk
к.м.н., с.н.с. наукового відділу внутрішньої медицини Державої наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, лікар-гематолог

Філіп Фольфарт
Philipp Wohlfarth
доктор медицини, Медичний університет Відня, Австрія. Спеціалізується на реанімації гемато-онкологічних пацієнтів, включаючи тих, яким було здійснено трансплантацію власних або алогенних стовбурових клітин. Бере активну участь у вивченні терапії CAR-T клітинами.
Вернер Рабіч
Werner Rabitsch
професор, Медичний університет Відня, Австрія. Визнаний експерт в області трансплантації кісткового мозку і стовбурових клітин крові, спеціаліст з внутрішніх захворювань, гематології і внутрішньої онкології, а також інтенсивної терапії.
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
CONFERENCE PROGRAMM
17 грудня 2020 / 17 December 2020
11.00 - 18.30
Відкриття конференції та привітання
Opening ceremony

Модератори: Сергій Клименко, Ірина Дягіль
Moderators: Sergiy Klymenko, Iryna Dyagil

11.00 - 11.10
Відкриття конференції
Conference opening

Сергій Клименко, Ірина Дягіль (Україна) / Sergiy Klymenko, Iryna Dyagil (Ukraine)
11.10 - 11.20
Вступне слово: перспективи розвитку гематології в Україні у віддaленому періоді після аварії на Чорнобильській АЕС
Foreword: prospects for the development of hematology in Ukraine in the remote period after the Chernobyl accident

Димитрій Базика (Україна) / Dimitry Bazyka (Ukraine)
11.20 - 11.30
Захворюваність та поширеність гематологічних захворювань в Україні
Incidence and prevalence of hematological diseases in Ukraine

Василь Новак (Україна) / Vasil Novak (Ukraine)
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ / FIRST SESSION
Хронічні мієлопроліферативні неоплазії
Chronic myeloproliferative neoplasia

11.30 - 12.15
Хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ): Виклики у 2021 і далі
CML: Challenges in 2021 and beyond
Guseppe Saglio (Iталія) / Джузеппе Сагліо (Iталія)
12.15 - 13.00
Рекомендації ELN щодо лікування ХМЛ в 2021 році
The ELN recommendations for treating CML in 2021

Rüdiger Hehlmann (Germany) / Рудігер Хельман (Німеччина)
13.00 - 13.30
Молекулярні клони у хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ), постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Molecular clones in CML patients affected by the Chernobyl disaster

Thomas Ernst (Germany) / Томас Ернст (Німеччина)
13.30 - 14.15
Смертність та тромбо-геморагічні події у пацієнтів із класичними мієлопроліферативними неопазіями та COVID-19. Дослідження Европейської лейкемічної мережі
Mortality and thrombo-hemorrhagic events in patients with classic myeloproliferative neoplasms and COVID-19. European Leukemia Net study

Tiziano Barbui (Italy) / Тіціано Барбуї (Італія)
14.15 - 14.45
Роль інгібіторів тирозин кінази 2-го покоління в терапії ХМЛ в 2020
The role of 2nd generation tyrosine kinase inhibitors in the treatment of CML in 2020

Ірина Дягіль (Україна) / Iryna Dyagil (Ukraine)
14.45 - 15.05
Генетичні маркери розвитку резистентності у хворих на ХМЛ, які отримують терапію інгібіторами тирозинкіназ
Genetic markers of the resistance development in CML patients receiving therapy with tyrosine kinase inhibitors

Iрина Дмитренко (Україна) / Iryna Dmytrenko (Ukraine)
15.05 - 15.30
Обговорення
Discussion
15.30 - 15.45
Перерва / Break
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ / SECOND SESSION
Неонкологічна гематологія
Nonmalignant hematology

Модератори: Євгеній Авер'янов, Оксана Глухарева
Moderators: Yevhen Averyanov, Oksana Gluchareva
15.45 - 16.00
Власний досвід використання еміцизумабу
Own experience of using Emicizumab

Оксана Глухарева (Україна) / Oksana Glukhareva (Ukraine)
16.00 - 16.25
Оновлені міжнародні рекомендації по лікуванню гемофілії
The Updated international recommendations for the treatment of hemophilia

Євгеній Авер'янов (Україна) / Eugene Averyanov (Ukraine)
16.25 - 16.55
Що нового у діагностиці та лікуванні ІТП
What is new in the diagnosis and treatment of ITP

Сергій Клименко (Україна) / Sergiy Klymenko (Ukraine)
16.55 - 17.20
Туроктоког альфа: Оновлені результати клінічних досліджень
Turoctocog alfa: Updated results of clinical trials
Бріджит Бренд-Штауфер (Швейцарія) / Brigitte Brand-Staufer (Switzerland)
17.20 - 17.40
Клінічний досвід використання туроктокогу альфа в педіатричний практиці
Clinical experience of using Turoctocog alfa in pediatric practice
Михайло Адиров (Україна) / Mykhailo Adirov (Ukraine)
17.40-18.00
Практичний досвід використання Туроктокогу альфа для домашнього лікування у дорослих пацієнтів
Practical experience of using Turoctocog alfa for home treatment in adult patients

Наталя Глушко (Україна) / Natalia Glushko (Ukraine)
18.00 - 18.15
Діагностика пароксизмальної нічної гемоглобінурії
The diagnostics of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

Ірина Ільєнко (Україна) / Iryna Ilyenko (Ukraine)
18.15 - 18.30
Обговорення
Discussion
18 грудня 2020 / 18 December 2020
11.30 - 16.30

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ / THIRD SESSION
Підсумки 2020 року
Results of 2020

Модератори: Ірина Крячок, Тетяна Перехрестенко
Moderators: Iryna Kryachok, Tetyana Perekhrestenko
11.30 - 11.45
Зниження кардіоваскулярного ризику у пацієнтів на хронічний мієлолейкоз
Cardiovascular risk reduction in patients with chronic myeloid leukemia

Наталя Лопіна (Україна) / Natalia Lopina (Ukraine)
11.45 - 12.05
Менеджмент ХЛЛ сьогодні
CLL management today
Ірина Крячок (Україна) / Iryna Kryachok (Ukraine)
12.10 - 12.20
Представлення проекту з діагностики випадків ХЛЛ з делецією р53
The project presentation: diagnostics of CLL with p53 deletion

Сергій Клименко (Україна) / Sergiy Klymenko (Ukraine)
12.20 - 13.00
IMiD - леналідомід та помалідомід: сьогодення та майбутнє терапії множинної мієломи
IMiDs – lenalidomide and pomalidomide the present and the future of multiple myeloma therapy

Eleftheria Hatzimichael (Greece) / Еліфтерія Хатціміхаель (Греція)
13.00 - 13.20
Оновлені прогностичні фактори прогресування у пацієнтів з фолікулярною лімфомою
The updated prognostic factors for the follicular lymphoma progression

Тетяна Перехрестенко (Україна) / Tetyana Perekhrestenko (Ukraine)
13.20 - 13.40
Корекція імунодефіциту та гіперреактивності імунної системи в гематологічній практиці
The correction of immunodeficiency and hyperreactivity of the immune system in hematological practice

Ольга Міщенюк (Україна) / Olga Mishcheniuk (Ukraine)
13.40 - 13.50
Обговорення
Discussion
13.50 - 14.00
Перерва
Break

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ / FOURTH SESSION
Інфекційний контроль при лікуванні пацієнтів гематологічного профілю
Infection control in oncohematology patients


Модератори: Сергій Клименко, Ірина Дягіль
Moderators: Sergiy Klymenko, Iryna Dyagil
14.00 - 14.40
Нейтропенічна лихоманка та бактеріальні інфекції у гематологічних пацієнтів
Neutropenic fever and bacterial infections in hematologic patients
Philipp Wohlfarth (Austria) / Філіп Фольфарт (Австрія)
14.40 - 15.00
Презентація клінічного випадку №1
Case presentation 1

Philipp Wohlfarth (Austria) / Філіп Фольфарт (Австрія)
15.00 - 15.40
Останні новини щодо грибкових інфекцій у гематологічних пацієнтів
Update on invasive fungal infections in hematologic patients
Werner Rabitsch (Austria) / Вернер Рабіч (Австрія)
15.40 - 16.00
Презентація клінічного випадку №2
Case presentation 2

Werner Rabitsch (Austria) / Вернер Рабіч (Австрія)
16.00 - 16.30
Closing remarks / Підведення підсумків
Конференції минулих років
Контакти
+380 50 911 40 00
ush.org.ua@gmail.com
Організатори конференції
Партнери конференції
Генеральний партнер конференції
Основні партнери конференції
Партнери конференції
Made on
Tilda