10 травня 2022 року / 10 May 2022
Науково-практична конференція з міжнародною участю
International conference

Феофанія. Гематологічні читання 2022
Діагностика та лікування гострої променевої хвороби


Feofaniya. Hematology Readings 2022
Acute Radiation Syndrome Diagnostics and TreatmentШановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас прийняти участь в ІI науково-практичній конференції з міжнародною участю
Феофанія. Гематологічні читання 2022
Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань


Організатори:
Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами", Україна
Медичний центр Університету Дюка, США
Мережа лікування променевих уражень, США
Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, Україна
Українська школа гематології, Україна

Конференція організована за підтримки компанії Віста

Місце проведення конференції: он-лайн

Початок роботи конференції: 10 травня 2022 року о 15:00 за Київським часом

Робочі мови: українська, англійська
Dear colleagues!

The Organizing Committee invites you to take part in the II scientific conference
Feofaniya. Hematology readings 2022
Acute radiation syndrome diagnostics and treatment

Organizers:
Feofaniya Clinical Hospital, Ukraine
Duke University Medical Center, USA
RITN, USA
Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine
Ukrainian School of Hematology, Ukraine

Conference was supported by Vista pharmaceutical company

The conference venue: on-line

The beginning of the conference: May, 10 at 15:00 Kyiv time

Working languages: Ukrainian, English
Спікери
 • Сергій Клименко
  Sergiy Klymenko
  д.м.н., професор, керівник Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку "Клінічної лікарні Феофанія" Державного управління справами, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики, НУОЗУ імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
  MD, Professor, Head of the Center for Hematology, Chemotherapy, and Bone Marrow Transplantation, Feofaniya Clinical Hospital, State Management of Affairs of Ukraine; Head of the Clinical Laboratory Diagnostic Department, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine
 • Ігор Семенів
  Igor Semeniv
  д.м.н., професор, головний лікар Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами, Київ, Україна
  MD, Professor, Head Doctor of Feofaniya Clinical Hospital, State Management of Affairs of Ukraine, Kyiv, Ukraine
 • Лариса Бабінцева
  Larysa Babintseva
  д.б.н., професор, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, професор кафедри інформатики, інформаційних технологій та трансдисциплінарного навчання, НУОЗУ імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
  Dr. Sc. (Biology), Professor, Dean of the Teaching Staff's Advanced Training Faculty,
  Professor at the Department Medical informational Science and Computer Support,
  Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine
 • Клаус Тротт
  Klaus Trott
  доктор медицини, професор, почесний професор кафедри радіаційної біології Мюнхенського технічного університету, Німеччина
  MD, Professor, Emeritus Professor at the Chair of Radiation Biology, Technical University Munich, Germany
 • Нельсон Чао
  Nelson Chao
  доктор медицини, професор, Дональд Д. та Елізабет Г. Кук почесний професор, керівник відділу гематологічних злоякісних захворювань та клітинної терапії, керівник відділу трансплантації кісткового мозку в Університеті Дьюка, директор Глобальної онкологічної програми, Інститут раку Дюка та глобального здоров'я, Дарем, США
  Nelson Chao, MD, Donald D. and Elizabeth G. Cooke Distinguished Professor, Chief of the Division of Hematological Malignancies and Cellular Therapy, Chief of the Division of Cellular Therapy/BMT at Duke University, Director of Global Cancer Program, Duke Cancer and Global Health Institutes, Durham, USA
 • Міхаель Абенд
  Michael Abend
  доктор медицини, професор кафедри радіаційної біології Мюнхенського технічного університету, Німеччина
  MD, Professor at the Chair of Radiation Biology, Technical University Munich, Germany
 • Маттіас Порт
  Matthias Port
  доктор медицини, професор кафедри радіаційної біології Мюнхенського технічного університету, Німеччина
  MD, Professor at the Chair of Radiation Biology, Technical University Munich, Germany
 • Алікс Сеіф
  Alix Seif
  доктор медицини, лікар відділення онкології, Дитяча лікарня Філадельфії; доцент Медичної школи Перельмана в Університеті Пенсільванії, Філадельфія, США
  MD, MPH, Attending Physician at Division of Oncology, Children's Hospital of Philadelphia; Assistant Professor, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
CONFERENCE PROGRAM
10 травня 2020 / May, 10th 2022
15.00-18.00 за Київським часом / 15.00-18.00 Kyiv time

Модератор: Сергій Клименко
Moderator: Sergiy Klymenko

15.00 - 15.10
Відкриття конференції
Conference opening


Проф. Ігор Семенів (Україна)
Prof. Igor Semeniv (Ukraine)
Передмова: Ядерна небезпека під час російсько-української війни 2022
Foreword: The nuclear danger during the Russian-Ukrainian war 2022
Проф. Лариса Бабінцева (Україна)
Prof. Larysa Babintseva (Ukraine)
Як ми навчаємо лікарів готуватися до різних сценаріїв масового ураження
How we educate physicians to get prepared for various mass casualty scenarios
15.10 - 15.45
Огляд радіації, радіаційного впливу та готовності до радіаційної дії
Overview of radiation, radiation effects and radiation response

Проф. Нельсон Чао (США) / Prof. Nelson Chao (USA)
15.45 - 16.20
Патогенетичні механізми, що викликають гострі наслідки дії радіації для здоров'я, їх взаємодія та відношення до медичного лікування
Pathogenic mechanisms causing acute health effects, their interactions and relevance to medical management

Проф. Клаус Тротт (Німеччина) / Prof. Klaus Trott (Germany)
16.20 - 16.55
Діагностичні підходи та сортування для прогнозування гострої променевої хвороби
Diagnostic approaches and Triage for ARS prediction

Проф. Міхаель Абенд (Німеччина) / Prof. Michael Abend (Germany)
Проф. Маттіас Порт (Німеччина) / Prof. Matthias Port (Germany)
16.55 - 17.30
Гостра променева хвороба у педіатричної популяції
Acute radiation syndrome in the pediatric population
Д-р Алікс Сеіф (США) / Dr. Alix Seif (USA)
17.30 - 17.45
Що ми дізналися з досвіду лікування хворих на ГПХ після аварії на ЧАЕС
What we have learned from the Chernobyl ARS patients treatment experience
Проф. Сергій Клименко (Україна) / Prof. Sergiy Klymenko (Ukraine)
17.45 - 18.00
Підведення підсумків
Closing remarks
Організатори конференції
За підтримки
Контакти
+380 50 911 40 00
ush.org.ua@gmail.com