11-12 травня 2023 / 11-12 May 2023

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

DIAGNOSIS AND TREATMENT
OF HEMATOLOGIC DISEASES

XII Науково-практична конференція
з міжнародною участю

XII SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Шановні колеги!

Громадська організація «Товариство гематологів України» запрошують прийняти участь у XII науково-практичній конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань»,
яка відбудеться 11 – 12 травня 2023 р.
Конференція буде проводитись
в онлайн-форматі на базі електронної освітньої платформи OpenLikar
та в офлайн форматі за адресою
м. Київ, готель Фавор (Favor Park Hotel), вул. Самійла Кішки, 6 (вул. Маршала Конєва, 6)

Початок роботи конференції:
11 травня 2022 року о 09:00
за Київським часом
Робоча мова конференції:
українська, англійська
Dear colleagues!

The public organization "Society of Hematologists of Ukraine" invite you to participate in the XII scientific and practical conference with international participation "Diagnosis and treatment of hematological diseases",
which will take place on May 11-12, 2023.
The conference will be held
in an online format on the basis of the OpenLikar electronic educational platform and
in an offline format at the address:
Kyiv, Favor Park Hotel, Samiyla Kishki str., 6 (Marshal Konev Str., 6).


The beginning of the conference:
May, 11 at 09:00 UTC +2
Working languages: Ukrainian, English.

Спікери
 • Клименко Сергій
  Klymenko Sergiy
  д.м.н., професор, керівник Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку КЛ "Феофанія" ДУС, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
 • Дягіль Ірина
  Dyagil Iryna
  д.м.н., професор, завідувач відділення онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини НАМН України»

 • Ірина Крячок
  Iryna Kryachok
  д.м.н., професор, завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад'ювантних методів Національного інституту раку
 • Титоренко Ірина
  Tytorenko Iryna
  к.мед.н., с.н.с. відділення хіміотерапії гемобластозів з групою ад'ювантних методів лікування Національного інституту раку, м. Київ
 • Лесь Лукавецький
  Les Lukavetskiy
  к. м. н., провідний науковий співробітник, лікар-гематолог вищої категорії, «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
 • Перехрестенко Тетяна
  Perekhrestenko Tetyana
  д.м.н., професор кафедри гематології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

 • Міщенюк Ольга
  Olga Mischenuk
  к.м.н., лікар-гематолог Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку КЛ "Феофанія" ДУС
 • Оксана Карнабеда
  Karnabeda Oksana
  к.мед.н., доцент кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • Олена Лук'янець
  Olena Lukjanets
  завідуюча обласного лікувально-діагностичного гематологічного центру, Черкаси
 • Михайло Адиров
  Mykhaylo Adyrov
  дитячий гематолог, завідувач відділенням онкогематології, обласна дитяча клінічна лікарня обласної ради, м. Миколаїв
 • Орест Цяпка
  Orest Tsiapka
  кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», лікар-гематолог вищої категорії, Львів
 • Коренькова Ірина
  Korenkova Iryna
  завідувачка відділення трансплантації кісткового мозку і інтенсивноїтерапії для дітей та дорослих КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку»
 • Євген Грогуль
  Eugen Grogul
  завідуючий відділу тканинного типування лабораторії медичної генетики НДСЛ «ОХМАТДИТ»
 • Яна Степанішина
  Yana Stepanishina
  к.м.н. зав. відділення трансплантації HIP
 • Євген Авер'янов
  Yevhen Averyanov
  к.м.н., с.н.с., завідувач відділенням хірургічної гематології ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
 • Александра Стасишин
  Alexandra Stasyshin
  д.м.н., провідний науковий співробітник ДУ Інститут патології крові та та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України, м. Львів
 • Уляна Мельник
  Ulyana Melnik
  завідуюча гематологічним відділенням Київської міської лікарні №9
 • Тетяна Каднікова
  Tetyana Kadnikova
  завідувач відділення онкогематолдогії Національного інституту раку
 • Дмитро Шапочка
  Dmytro Shapochka
  Генетик, КЛ "Феофанія" ДУС
 • Тетяна Ладан
  Tetyana Ladan
  Продакт-менеджер, ТОВ "БІОНІКС ЛАБ".
 • Валерія Красівська
  Valery Krasivska
  старший науковий співробітник ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» (м. Львів), кандидат біологічних наук
 • Богдана Клімук
  Bogdana Klimuk
  к.б.н., фахівець з якості Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку, КЛ «Феофанія»
 • Олексій Панюта
  Oleksiy Panyuta
  к.м.н., доцент кафедри професійної патології і функціональної діагностики, Одеського національного медичного університету
 • Валерія Конашенкова
  Valeriia Konashenkova
  фахівець-експерт з протонної цитометріі МЛ Діла
 • Торстен Хаферлах (Німеччина)
  Torsten Haferlach
  Prof. Dr. med. Dr. Phil. Chief Executive Officer at The MLL Munich Leukemia Laboratory GmbH.
 • Даміано Ронделлі (США)
  Damiano Rondelli (USA)
  MD, Michael Reese Professor of Hematology Division Chief, Hematology/Oncology Director, Blood & Marrow Transplant
 • Дітгер Нідервізер (Німеччина)
  Dietger Niederwieser (Germany)
  Dr. Dietger W. Niederwieser is a Professor of Medicine and the Head of the Division of Hematology and Oncology at the University Hospital Leipzig, Germany.
 • Йоанніс Мітілінеос ( Німеччина)
  Joannis Mytilineos (Germany)
  PD Dr. med., Chief Medical Officer (Medizinischer Geschäftsführer) · ZKRD (Zentrales Knochenmarkspenderregister für Deutschland/German Central Stem Cell Donor Registry), Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland
 • Анна Суреда (Іспанія)
  Ana Sureda (Spain)
  MD, PhD, Head of the Hematology Department and Hematopoietic Stem Cell Transplant Programme. Institut Català d'Oncologia . Hospital Duran i Reynals.
 • Арнольд Гансер (Німеччина)
  Arnold Ganser (Germany)
  Prof. Dr., Head of Department, Hannover Medical School | MHH · Clinic for Hematology, Hemostasis, Oncology and Stem Cell Transplantation
 • Хелен Балдомеро (Швейцарія)
  Helen Baldomero (Switzerland)
  Research Assistant of University Hospital Basel, Department of Hematology; Basle, Switzerland
 • Ізабель Санчез Ортега (Іспанія)
  Isabel Sanchez Ortega (Spain)
  Consultant hematologist and HSCT physician at the Institut Català d'Oncologia (ICO) in Barcelona
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
CONFERENCE PROGRAMM
11 травня 2023 / 11 May 2023
09.00-19.00

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПРИВІТАННЯ
OPENING СEREMONY

09.00 - 09.05
Відкриття конференції
Conference opening
Сергій Клименко (Україна), Ірина Дягіль (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine), Iryna Dyagil(Ukraine)
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ / FIRST SESSION
Обмін досвідом в практичній гематології
Exchange of experience in practical hematology

Модератори
Moderators
Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
Ірина Дягіль (Україна)
Iryna Dyagil (Ukraine)
09.05 - 09.25
Лікування мієлофіброзу: акцент на якості життя
Treatment of myelofibrosis: focus on quality of life
Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
09.25 - 09.45
Хронічна мієлоїдна лейкемія: резистентність, підходи до діагностики та лікування
Chronic myeloid leukemia: resistance, approaches to diagnosis and treatment
Ірина Дягіль (Україна)
Iryna Dyagil (Ukraine)
09.45 - 10.10
Складний випадок лікування пацієнта з ДВКЛ: ефективність
полатузумабу ведотину
A complex case of DLBCL patient treatment: efficacy of polatuzumab vedotin
Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
САТЕЛЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ
НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ


SATELLITE SYMPOSIUM
OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE
10.10 - 12.40

Сучасні перспективи в лікуванні пацієнтів з В-ХЛЛ
Current perspectives in the treatment of patients with B-CLL
Модератори
Moderators
Ірина Крячок (Україна)
Iryna Kryachok (Ukraine)
Ірина Титоренко (Україна)
Iryna Tytorenko (Ukraine)
10.10 - 10.40
Проблемні питання діагностики хронічного лімфолейкоза в Україні
Problematic issues of chronic lymphocytic leukemia diagnostics in
Ukraine

Ірина Крячок (Україна)
Iryna Kryachok (Ukraine)
10.40 - 11.10
Сучасний погляд на діагностику та діференціальну діагностику ХЛЛ
у розрізі прогноза та призначення індивідуалізованої терапії
A modern view on diagnostics and differential diagnosis of CLL in terms
of prognosis and appointment of individualized therapy

Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
11.10 - 11.40
Стратифікація пацієнтів з вперше встановленим діагнозом ХЛЛ
та переваги таргетної терапії групи високого ризику
Stratification of patients with newly diagnosed CLL and benefits of targeted therapy in high-risk groups
Ірина Титоренко(Україна)
Iryna Tytorenko (Ukraine)
11.40 - 12.10
Вибір терапії ХЛЛ при рецидиві або рефрактерності до попередніх
ліній
Choice of CLL therapy for relapse or refractoriness to previous
lines

Лесь Лукавецький (Україна)
Les Lukavetskiy (Ukraine)
12.10 - 12.40
Обговорення
Discussion
12.40 - 13.30
Обід
Lunch
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ / SECOND SESSION
Гострі лейкемії
Acute leukemias

Модератори
Moderators
Тетяна Перехрестенко (Україна)
Tetyana Perekhrestenko (Ukraine)
Ольга Міщенюк (Україна)
Olga Mischenyuk (Ukraine)
13.30 - 13.50
Нова ера діагностики та лікування ГМЛ: удосконалене розуміння
патогенезу та виявлення таргетних мішенів

A new era of diagnosis and treatment of AML: improved understanding of pathogenesis and identification of targets
Тетяна Перехрестенко (Україна)
Tetyana Perekhrestenko (Ukraine)
13.50 - 14.20
Клінічний калейдоскоп «Профайли пацієнтів з гострим мієлоїдним
лейкозом, яким не може бути призначена інтенсивна хіміотерапія»
Clinical kaleidoscope «Acute Myeloid Leukemia patients profiles who
are not ineligible to intensive chemotherapy


1-й профайл: Клінічний випадок лікування пацієнта з гострим
мієлоїдним лейкозом
Clinical case of treatment of a patient with acute myeloid leukemia
Оксана Карнабеда (Україна)
Oksana Karnabeda (Ukraine)
2-й профайл: Клінічний випадок лікування пацієнта з гострим
мієлоїдним лейкозом
Clinical case of treatment of a patient with acute myeloid leukemia
Олена Лук'янець (Україна)
Olena Lukjanets (Ukraine)
14.20 - 14.40
Лікування ГЛЛ у 2023 році
ALL treatment in 2023
Ольга Міщенюк (Україна)
Olga Mischenyuk (Ukraine)
Михайло Адиров (Україна)
Mykhailo Adirov (Ukraine)

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ / THIRD SESSION
Tрансплантація стовбурових гемопоетичних клітин
Hemopoietic stem cells transplantation
Модератори
Moderators
Михайло Адиров (Україна)
Mykhailo Adirov (Ukraine)
Орест Цяпка (Україна)
Orest Tsiapka (Ukraine)
14.40 - 15.10
Оцінка та підбір донорів для ало-ТГСК.
Нові підходи у застосування стовбурових клітин

Evaluation and selection of donors for allo-HSCT.
New approaches in the use of stem cells

Євген Грогуль (Україна)
Eugen Grogul (Ukraine)
15.10 - 15.40
Останні досягнення і тренди в ТСГК. Нові дані
The latest achievements and trends in hematopoietic SCT. New data
Яна Степанішина (Україна)
Yana Stepanishina (Ukraine)
15.40 - 15.55
Кава брейк
Coffee break
САТЕЛЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ
УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КРОВІ ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ (УАТКМ)

SATELLITE SYMPOSIUM
OF UKRAINUAN ASSOCITION OF BLOOD
AND MARROW TRANSPLANTATION (UABMT)
10.10 - 12.40

Розвиток трансплантації кісткового мозку
в Україні та світі

BMT development in Ukraine and in the world
Модератори
Moderators
Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
Ірина Коренькова (Україна)
Iryna Korenkova (Ukraine)
15.55 - 16.00
Відкриття симпозіуму
Symposium opening
16.00 - 16.05
Вітання від МОЗ України
Greeting from the Ministry of Health of Ukraine
Василь Стрілка
Vasyl Strilka
16.05 - 16.10
Звернення Президента УАТКМ
UABMT Presidential address
16.10 - 16.35
Звіт про діяльність з трансплантації крові та кісткового мозку в
Україні
Report on BMT activity in Ukraine

Київський центр трансплантації кісткового мозку
Kyiv Bone Marrow Transplantation Center

Черкаський обласний онкологічний диспансер
Cherkassy Regional Oncology Hospital

Національний інститут раку
National Cancer Institute

Національна спеціалізована дитяча лікарня «Охматдит»
National specialized children's hospital «Ohmatdyt»

Інститут патології крові та трансфузіології НАМН України
Institute Of Blood Pathology And Transfusion Medicine of NAMS of Ukraine

Київський обласний онкологічний диспансер
Kyiv Regional Oncology Hospital

Клінічна лікарня «Феофанія»
Feofaniya Hospital

Львівська обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня
Lviv Regional Children's Specialized Clinical Hospital

Український реєстр донорів кісткового мозку
Ukrainian Bome Marrow Donors Registry

Проведення ТКМ за кордоном
BMT procedures abroad
16.35 - 16.55
Вітання від ASTCT: ТКМ у країнах з обмеженими ресурсами
Greeting from ASTCT: BMT in low resource countries
Даміано Ронделлі (США)
Damiano Rondelli (USA)
16.55 - 17.15
Вітання від WBMT/ELN/HUP: Як створити центр алогенної трансплантації у 2023 році
Greeting from WBMT/ELN/HUP: How to establish an allogeneic transplant center in 2023
Дітгер Нідервізер (Німеччина)
Dietger Niederwieser (Germany)
17.15 - 17.35
Вітання від MLL: Сучасна діагностика в гематології
Greeting from MLL: Modern diagnostics in Hematology
Торстен Хаферлах (Німеччина)
Torsten Haferlach (Germany)
17.35 - 17.50
Вітання від ZKRD: як покращити пошук донорів для алогенної
трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин

Greeting from ZKRD: how to improve donor search for alloHSCT
Йоанніс Мітілінеос (Німеччина)
Joannis Mytilineos (Germany)
17.50 - 18.05
Вітання від EBMT: показання до ТКМ при лімфомах
Greeting from EBMT: indications for BMT in lymphomas
Ана Суреда (Іспанія)
Ana Sureda (Spain)
18.05 - 18.25
Вітання від ASH: Прогнозування рецидиву ГМЛ: моніторинг MRD до та після алогенної трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин
Greeting from ASH: Prediction of AML relapse: MRD monitoring pre- and post-allogeneic HCT
Арнольд Гансер (Німеччина)
Arnold Ganser (Germany)
18.25 - 18.40
Вітання від EBMT/WBMT: Огляд трансплантаційної активності EBMT
та WBMT

Greeting from EBMT/ WBMT: Transplant activity survey of EBMT and WBMT
Хелен Балдомеро (Швейцарія)
Helen Baldomero (Switzerland)
18.40 - 18.55
Вітання від EBMT: Європейський онкологічний консиліум
Greeting from EBMT: An European Tumor Board
Ізабель Санчес Ортега (Іспанія)
Isabel Sanchez Ortega (Spain)
18.55 - 19.00
TBA
TBA
Підведення підсумків сателітного симпозіуму
Satellite Symposium Closing Remarks
12 травня 2023 / 12 May 2023
09.30-15.45


ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ / FOURTH SESSION
Неонкологічна гематологія та терапія супроводу
Nonmalignant hematology and supportive therapy
Модератори
Moderators
Євген Аверьянов (Україна)
Eugene Averyanov (Ukraine)
Александра Стасишин (Україна)
Alexandra Stasyshin (Ukraine)
09.30 - 10.00
Попередження ЦМВ реактивації – потужна зброя проти рецидиву
Prevention of CMV reactivation is a powerful weapon against relapse
Михайло Адиров (Україна)
Mykhailo Adirov (Ukraine)
10.00 - 10.20
Використання біосимілярів в гематології
Use of biosimilars in hematology
Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
10.20 - 10.50
Огляд сучасних міжнародних гайдлайнів лікування гемофілії та перспектива їх адаптації у клінічну практику в Україні
Review of modern international guidelines of haemophilia management and perspectives of adaptation in clinical practice in Ukraine
Євген Аверьянов (Україна)
Eugene Averyanov (Ukraine)
10.50 - 11.10
Що нового у діагностиці та лікуванні ІТП
What is new in the diagnosis and treatment of ITP
Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
П'ЯТЕ ЗАСІДАННЯ / FIFTH SESSION
Множинна мієлома
Multiple myeloma
Модератори
Moderators
Ірина Титоренко (Україна)
Iryna Tytorenko (Ukraine)
Уляна Мельник (Україна)
Ulyana Melnik (Ukraine)
11.10 - 11.35
Алгоритми вибору схеми лікування хворих на множинну мієлому
Algorithms for choosing a treatment scheme for patients with multiple
myeloma

Тетяна Каднікова (Україна)
Tetyana Kadnikova (Ukraine)
11.35 - 12.00
Іксазоміб в лікуванні множинної мієломи
Ixazomib in the treatment of multiple myeloma
Ірина Титоренко (Україна)
Iryna Tytorenko (Ukraine)
12.00 - 12.20
Практичні аспекти використання помалідоміду в клінічній практиці
Practical aspects of pomalidomide use in clinical practice
Уляна Мельник (Україна)
Ulyana Melnik (Ukraine)
12.20 - 12.35
Обговорення
Discussion
12.35 - 13.15
Обід
Lunch
ШОСТЕ ЗАСІДАННЯ / SIXTH SESSION
Діагностика в гематології
Diagnostics in hematology
Модератори
Moderators
Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
Дмитро Шапочка (Україна)
Dmytro Shapochka (Ukraine)
13.15 - 13.45
Огляд помилок в молекулярній діагностиці онкогематологічних
захворювань: причини, наслідки, шляхи подолання

Review of errors in the molecular diagnosis of hematological oncological diseases: causes, consequences, ways to overcome them
Тетяна Ладан (Україна)
Tetyana Ladan (Ukraine)
13.45 - 14.15
Діагностика розладів згортання
Diagnostiсs of coagulation disorders
Валерія Красівська (Україна)
Valery Krasivska (Ukraine)
14.15 - 14.40
Морфологічна та імунофенотипова оцінка клітинних популяцій
Morphological and immunophenotypic assessment of cell populations
Валерія Конашенкова ТВА (Україна)
Valeriia Konashenkova ТВА (Ukraine)
14.40 - 15.05
Застосування молекулярно-генетичних дослідження в онкогематології: концепція молекулярного консиліуму
The application of molecular genetic research in oncohematology: the concept of a molecular consensus
Дмитро Шапочка (Україна)
Dmytro Shapochka (Ukraine)
15.05 - 15.20
Одногенне молекулярно-генетичне тестування: ПЛР та FISH.
Принципи методів та застосування в онкогематології

Single-gene molecular genetic testing: PCR and FISH.
Principles of methods and application in oncohematology

Богдана Клімук (Україна)
Bogdana Klimuk (Ukraine)
15.20 - 15.40
Стійкі гематологічні зміни як прояви постковідного синдрома
Persistent hematological changes as manifestations of post-covid syndrome
Олексій Панюта (Україна)
Oleksiy Panyuta (Ukraine)
15.40 - 16.00
Підведення підсумків
Closing remarks
Організатори конференції
Генеральний партнер
Головний партнер
Партнер +
Партнери
Контакти
+380 50 911 40 00
ush.org.ua@gmail.com