20 - 21 грудня 2022 року
20 – 21 deсember 2022


Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2022 року

Diagnosis and treatment of hematologic diseases: the results of 2022

Науково-практична конференція з міжнародною участю
The scientific conference
Шановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас прийняти участь в
науково-практичній конференції з мыжнародною участю
«Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2022 року»
яка відбудеться 20 - 21 грудня 2022 року
в місті Київ on line

Місце проведення конференції: www.ush.org.ua

Початок роботи конференції:
20 грудня 2022 року о 10:00
за Київським часом
Робоча мова конференції:
українська, англійська
Dear colleagues!

The Organizing Committee invites you to take part
in the scientific conference
«Diagnosis and treatment of hematologic diseases: the results of 2022»,
which will be held online in Kyiv.


The conference venue:
www.ush.org.ua

The beginning of the conference:
December, 20 at 10:00 UTC +2
Working languages: Ukrainian, English.

Спікери
 • Клименко Сергій
  Klymenko Sergiy
  д.м.н., професор, завідувач відділу медичної генетики ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • Дягіль Ірина
  Dyagil Iryna
  д.м.н., професор, завідувач відділення онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини НАМН України»

 • Ірина Крячок
  Iryna Kryachok
  д.м.н., професор, завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад'ювантних методів Національного інституту раку
 • Михайло Адиров
  Mykhaylo Adyrov
  дитячий гематолог, завідувач відділенням онкогематології, обласна дитяча клінічна лікарня обласної ради, м. Миколаїв
 • Вільчевська Катерина
  Vilchevska Kateryna
  д.м.н., професор, зав. Центру патології гемостазу спеціалізованої лікарні ОХМАДИТ МОЗ України, м. Київ
 • Титоренко Ірина
  Tytorenko Iryna
  к.мед.н., с.н.с. відділення хіміотерапії гемобластозів з групою ад'ювантних методів лікування НІР України, м. Київ
 • Д-р Андріус Жученка, Літва
  MD. Andrius Žučenka
  Доктор медичних наук, Лікарня Вільнюського уеіверситету Santaros Klinikos, Центр гематології, онкології та транфузіології, Відділення трансплантації кісткового мозку
 • Моше Міттельман (Ізраїль)
  Moshe Mittelman
  Доктор медицини. Професор медицини та гематології, голова кафедри медицини Медичного центру Сураскі в Тель-Авіві.
  В минулому президент Ізраїльського товариства гематології
 • Торстен Хаферлах (Німеччина)
  Torsten Haferlach
  Prof. Dr. med. Dr. Phil. Chief Executive Officer at The MLL Munich Leukemia Laboratory GmbH.
 • Скрипец Тетяна (Італія)
  Skrypets Tetiana
  Департамент клінічної та експериментальної медицини
  Університет Модени та Реджо Эм ілії, Модена, Італія
 • Коренькова Ірина
  Korenkova Iryna
  завідувачка відділення трансплантації кісткового мозку і інтенсивноїтерапії для дітей та дорослих КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку»
 • Олена Кисельова
  Olena Kyselyova
  с.н.с., ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України"
  Київ
 • Перехрестенко Тетяна
  Perekhrestenko Tetyana
  д.м.н., професор кафедри гематології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

 • Міщенюк Ольга
  Olga Mischenuk
  к.м.н., лікар-гематолог Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку КЛ "Феофанія" ДУС
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
20 грудня 2022
20 December 2022

10.00-18.00

Відкриття конференції та привітання
Opening Сeremony

Модератори: Сергій Клименко, Ірина Дягіль
Moderators: Sergiy Klymenko, Iryna Dyagil
10.00-10.15
Відкриття конференції
Conference opening

Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
10.15-10.30
Вступне слово: діагностика та лікування хронічного мієлолейкозу в 2022 році
Foreword: diagnosis and treatment of chronic myeloid leukemia in 2022

Ірина Дягіль (Україна)
Iryna Dyagil (Ukraine)
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
FIRST SESSION
Лікування гострої лейкемії у 2022 році: Шлях від індукції ремісії до трансплантації
Treatment of acute leukemia in 2022: Pathway from remission induction to transplantation
Модератори: Ірина Дягіль, Михайло Адиров
Moderators: Iryna Dyagil, Mykhaylo Adyrov
10.25 - 10.55
Таргетна терапія та ТКМ в лікування гострої мієлоїдної лейкемії в 2022 році
Target therapy and HSCT in acute myeloid leukemia treatment in 2022

Ірина Коренькова (Україна)
Iryna Korenkova (Ukraine)
10.55 - 11.25
CMV-асоціовані наслідки та іх профілактика у пацієнтів онкогематологічного профілю
CMV-associated complications and their prevention in oncohematological patients

Михайло Адиров (Україна)
Mykhailo Adirov (Ukraine)
11.25 - 11.55
Впровадження ало-ТГСК у дорослих в рутинну практику лікування пацієнтів. Профілактика ускладнень у пост-трансплантаційний період
Implementation of the allo-HSCT into routine clinical practices. Prophylaxis of post-transplant complications

Ольга Міщенюк (Україна)
Olga Mischenuk (Ukraine)
11.55-12.25
Оновлені рекомендації діагностики та лікування ГМЛ 2022. Зміна парадигми курації захворювання?
Updated guidelines on diagnosis and management of AML in 2022. A paradigm shift in disease treatment

Тетяна Перехрестенко (Україна)
Tetyana Perekhrestenko (Ukraine)
12.25 - 12.35
Обговорення
Discussion


13.15-13.45 Перерва / Break

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗИУМ
НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ
SATELLITE SYMPOSIUM
OF THE
NATIONAL CANCER INSTITUTE


Модератори: Ірина Крячок, Ірина Титоренко
Moderators: Iryna Kryachok, Iryna Titorenko
12.45 - 13.15
Стратифікація пацієнтів з вперше встановленим діагнозом та підходи до вибору терапії у групі високого ризику ХЛЛ
Risk stratification in patients with newly diagnosed CLL and approach to the choice of treatment for high-risk patients

Ірина Титоренко(Україна)
Iryna Tytorenko (Ukraine)
13.15 - 13.45
Переваги таргетної терапії у лікуванні рецидивних/рефрактерних форм ХЛЛ
The advantages of targeted therapy in the treatment of patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia

Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
13.45 - 14.05
Терапія множинної мієломи в першій лінії
First line treatment of multiple myeloma

Ірина Крячок (Україна)
Iryna Kryachok (Ukraine)
14.05 - 14.35
Інгібітори протеаз у терапії множинної мієломи
Protease Inhibitors in the therapy of multiple myeloma

Тетяна Скрипец (Італія)
Tetiana Skrypets (Italy)
Лекція за підтримкою компанії Такеда
Ця презентація не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров'я за системою безперервного професійного розвитку
14.35 - 14.45
Обговорення
Discussion

14.45-15.00 Перерва / Break

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
SECOND SESSION
Підсумки 2021 року
Results of 2022

Модератори: Сергій Клименко, Ірина Дягіль
Moderators: Sergiy Klymenko, Iryna Dyagil
15.00 - 15.30
Міжнародні стандарти діагностики та лікування пацієнтів з ГМЛ, яким не може бути призначена інтенсивна хіміотерапія. Новини ASH.
Guidelines for the diagnosis and treatment of AML in unfit patients. Updates from ASH 2022

Андріус Жученка (Литва)
Andrius Žučenka (Lithuania)
15.30 - 16.00
Новини ASH щодо діагностики та лікування мієлодиспластичного синдрому
The latest news from ASH about diagnosis and treatment of MDS

Проф. Моше Міттельман (Ізраіль)
Prof. Moshe Mittelman (Israel)
16.00 - 16.30
Діагностика гематологічних пухлин: сучасний стан розвитку технологій
Diagnosis of hematological malignancies: the current stage of technology development

Проф. Торстен Хаферлах (Німеччина)
Prof. Torsten Haferlach (Germany)
16.30 - 16.45
Оновлений клінічний протокол ХЛЛ в Україні, діагностичні можливості в Україні
Updated clinical guideline for the treatment of CLL and diagnostic capabilities in Ukraine

Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
16.45 - 17.00
Обговорення
Discussion


21 грудня 2022
21 December 2022

10.00-13.00

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ
THIRD SESSION
Обмін досвідом в практичній гематології
Exchange of experience in practical hematology


Модератори: Сергій Клименко, Катерина Вільчевська
Moderators: Sergiy Klymenko, Keteryna Vilchevska
10.00 - 10.40
Використання стимуляторів гемопоезу в гематології
Use of hematopoiesis stimulating agents in hematology

Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
10.40 - 11.10
Хвороба Гоше - досвід діагностики та лікування у 2022 році
Gaucher disease - diagnosis experience and treatment in 2022

Олена Кисельова (Україна)
Olena Kyselyova (Ukraine)
11.10 - 11.25
Практичні аспекти персоналізованого підходу до пацієнтів з рецидивуючою рефрактерною фолікулярною лімфомою
Practical aspects of a personalised approach in the treatment of relapsed/refractory follicular lymphoma

Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
11.25 - 11.40
Роль ранньої профілактики у наймолодших пацієнтів з гемофілією А - оновлення даних з ASH 2022
Role of early prophylaxis in the youngest children haemophilia A population - the latest news from ASH 2022

Катерина Вільчевська (Україна)
KaterynaVilchevska (Ukraine)
11.40 - 12.10
Важливі аспекти лікування ГЛЛ в 2022 році
Important aspects of the treatment of ALL in 2022

Ольга Міщенюк (Україна)
Olga Mischenuk (Ukraine)
12.10 - 12.40
Підведення підсумків 2022 року: основні події в світовій гематології; надання допомоги хворим в Україні під час війни; допомога українським гематологам від організацій і колег з-за кордону; що нас чекає у 2023 році
Sums up 2022: the main events in international hematology; providing help to Ukrainian patients during war; support from international organizations; what to expect in 2023

Сергій Клименко (Україна)
Sergiy Klymenko (Ukraine)
12.25 - 12.45
Обговорення та закриття конференції
Discussion and closing remarks


Організатори конференції
Контакти
+380 50 911 40 00
ush.org.ua@gmail.com